Ledare och kontaktuppgifter

Kontakt

Om du inte kommer på mötet eller har några frågor får du gärna ringa eller SMS:a oss (glöm inte namn)! Vill du maila går det också bra men det når oss kanske inte lika fort.

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 VINGÅKER
https://ekbackskyrkan.se//equmenia-ekbackskyrkan/
E-post: equmenia@ekbackskyrkan.se

Ledare för Scout

Elin 070-351 97 38 
Gunnel: 070-571 67 71  
Jack: 073-535 69 51 
Olle: 076-133 96 02  
Else-Marie: 070-540 59 54

Ledare för Fredagshäng 

Elin Andersson                  070-251 96 21
Helena Arnthorsson
Kiipa Blomerus
Simon Olsson
Heili Routsalainen

Ledare för Söndagsskolan  

Elin Andersson                  070-251 96 21
Irma Dahlberg                   0151-51 16 43
Else-Marie Lyreborg Olsson   070-540 59 54
Sanna Olsson                     073-534 95 77
Simon Olsson                    070-923 54 33