Förbön

Vi tror att bön har kraft att nå mycket längre än vad vi själva kan och förmår. Vi tror att bön kan förändra en människas liv och situation och vi tror på en barmhärtig Gud som älskar och ser varje människa.

Vill du att vi ber för dig, någon annan eller något angeläget ämne kan du lämna uppgifter om det till:  forbon@ekbackskyrkan.se eller till vår pastor 076-884 70 64.

Du kan också fylla i och skicka in det här formuläret:

Förbönsämne

Om du vill får du gärna uppge dina kontaktuppgifter, men det är helt frivilligt.
Jag vill gärna att ni kontaktar mig och berättar om hur ni bett för mitt förbönsämne.

I kyrkan har vi också en förbönskalender där vi för varje vecka ber för ett aktuellt ämne. Du kan se kalendern här på vår hemsida