Förbön

Vi tror att bön har kraft att nå mycket längre än vad vi själva kan och förmår. Vi tror att bön kan förändra en människas liv och situation och vi tror på en barmhärtig Gud som älskar och ser varje människa.

Vill du att vi ber för dig, någon annan eller något angeläget ämne kan du lämna uppgifter om det till:  forbon@ekbackskyrkan.se eller till vår pastor 076-8847064.

I kyrkan har vi också en förbönskalender där vi för varje vecka ber för ett aktuellt ämne. Du kan se kalendern här på vår hemsida