Vår församling

En ung församling med gamla rötter

Ekbackskyrkans församling bildades 1:a advent år 2000. Församlingen bildades av Skedevi Baptistförsamling, Vingåkers 2:a Baptistförsamling, ÖsteråkersMissionsförsamling samt Vingåkers Missionsförsamling. Vid bildandet anslöts sig även ett antal andra personer. Församlingen är en del av 

Equmeniakyrkan.

En del mer informella relationer finns även till Evangeliska frikyrkan då ett antal medlemmar har sina rötter där.

Ekbackskyrkans församling tillhör också Vingåkers Kristna Råd (VKR). VKR är ett ekumeniskt samarbetsorgan för kristna församlingar i Vingåker.

Här i bifogade presentationsfolder Välkommen till Ekbackskyrkan kan du läsa mer om vår församling.