Söndagshäng

Söndagshäng är tyvärr vilande tills vidare.

De söndagar då det är gudstjänst Kl.10 samlas barn till söndagshäng på nedervåningen i Ekbackskyrkan för att leka och ha kul tillsammans. Vi går upp och är med en stund i slutet av gudstjänsten. En ledare finns med hos barnen och föräldrar får välja att vara med i leken hos barnen eller delta i gudstjänsten. 

Efter gudstjänsten finns det fika för alla som vill! 

Vår vision med söndagshäng är att vara:

– En plats där varje barn blir sedd

– En plats där barnet får bli en del av en gemenskap.

– En plats där barnet genom gemenskapen får lära känna Jesus