Vår vision

Ekbackskyrkan har formulerat sin vision i tre punkter:

Vi vill

  • vara en mötesplats för människor i alla åldrar och olika livssituationer
  • vara en plats där vi möter varandras behov och längtan
  • vara medvandrare och dela livet tillsammans
  • tillsammans söka Guds vilja i våra liv och världen vi lever i
  • växa som människor och Jesu efterföljare
  •  vara vägvisare på vägen till Jesus Kristus
  •  leda människor till Jesus där de finner befrielse, förlåtelse och upprättelse i mötet med Jesu kärlek