Kvinnofrukost

Kvinnofrukost är, som namnet avslöjar, en lördagförmiddag 9-11 för kvinnor.

Det serveras en mycket god frukost och sedan lyssnar vi till spännande gäster. Det är helt enkelt en morgon med guldkant.

För aktuellt program, se annonsering här på hemsidan, i kalendern och i lokalpressen.