Kontakt

Välkommen till oss!

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 Vingåker

E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se

Bankgiro: 624-7027
Bankkonto: Sörmlands Sparbank  82578,  930562509
Swish: 123 268 31 34

Våra medarbetare

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver prata med någon. Vi finns för dig.

Birgitta Carlsson

Ekbackskyrkans församling, kassör

Else-Marie Lyreborg Olsson

Equmenia Ekbackskyrkan, ordförande

Gunnel Gustafsson

Vice församlingsföreståndare

070-5716771

Lilian Strömberg

kanslist halvtid

076-313 99 03

lilian@ekbackskyrkan.se

Torsten Lager

Vakanspastor halvtid

076-884 70 64

torsten@ekbackskyrkan.se

Örjan Langborg

Equmenia Ekbackskyrkan, kassör