Se våra webbaserade andakter och gudstjänster

Här har vi samlat några av de gudstjänster och andakter som vi publicerat i vår Facebookgrupp ”Ekbackskyrkan på nätet” och på vår Youtube-kanal ”Ekbackskyrkan Vingåker”. (De flesta klippen kan du se direkt här på sidan, en del måste du klicka på en länk för att kunna se, vilket beror på upphovsrättsliga skäl.)

Inför helgen 28 februari. Dagmar Gustafsson, en av församlingens 90+ are, delar tankar kring söndagens tema ”Den kämpande tron”

Gudstjänst 21 februari. Björn Folke leder gudstjänsten som har temat ”längtan”. Diakon Elin Sönnerfors predikar, Anki Folke och Torsten Lager medverkar med sång och musik.

Inför helgen 21 februari 2021, med Anki Folke.

Torsten Lager delar tankar inför fastlagssöndagen 14 februari 2020, med temat Kärlekens väg.

Välkommen att ta del av en inspelad gudstjänst den 31 januari 2021. Anki Folke leder gudstjänsten, Elin Sönnerfors predikar, Björn Folke sjunger och Marita Sävhammar spelar orgel. Klicka på länken för att se inspelningen.

Else-Marie Lyreborg-Olsson delar tankar inför helgen 30-31 januari. Sången hon hänvisar till med Pelle Ankarberg som sjunger ”Orkar bära för en dag” kan du lyssna på här, klicka på länken
Inger Wetter talar om Herren som tillflykt och borg. Torsten Lager sjunger ”Himlen förkunnar Guds härlighet” Texten är hämtad från Psaltarpsalmen 19:1,8 och 15. Musiken är skriven av Torsten Lager.
Diakon Elin Sönnerfors som arbetar i Ekbackskyrkan i Vingåker talar.
Andakt där Anki Folke funderar på det år som gått och det år som kommer.
Ekbackskyrkans församlingsföreståndare Ann-Christine Folke håller en andakt på annandag jul och funderar på vad mellandagar innebär.
Välkommen till en inspelad julsångsgudstjänst fjärde advent från Ekbackskyrkan i Vingåker. I Coronatider är gudstjänsten sammanställd av flera inspelningar med olika personer i kyrkan och i egna hem.
Textläsning, sång och musik av Torsten Lager. Sången ”Den nyfödde Jesus” är en Engelsk julsång. Sats: Gunnar Eriksson, översättning: Grethel Wikström. Bakgrundsmusik: ”Stilla Natt” av Franz Gruber
Elin Sönnerfors delar tankar inför tredje advent
Inger Wetter talar och Torsten Lager sjunger sången ”Det hände sig” (Mary´s Boy Child) text och musik av Jester Hairston. Svensk text: Jan Erixon

Välkommen att ta del av vår inspelade adventsgudstjänst. Elin Sönnerfors leder gudstjänsten, Anki Folke predikar, det blir sång av Iris, Lea och Lydia Schön och Matilda Gustafsson. Equmenias scouter avslutar gudstjänsten med sång på kyrktrappan.

Länk till gudstjänsten: https://youtu.be/LK5Tx8JPiXk

Tankar inför första advent med diakon Anki Folke, församlingsföreståndare i Ekbackskyrkan, Vingåker
Tankar inför domsöndagen 2020 med Elin Sönnerfors

Videogudstjänst 15 november med Elin Sönnerfors och Ann-Christine Folke.

Några tankar inför söndagen före domsöndagen 2020, med Pär Lindar

Torsten Lager leder andakt inför helgen 7-8 november 2020
Publicerat av Ekbackskyrkan i Vingåker Fredag 30 oktober 2020
Z