Årsmötet 2021

Nu har vi för första gången genomfört ett årsmöte digitalt via Zoom. Vi var drygt 20-talet uppkopplade enheter, flera med mer än en deltagare. De flesta uppkopplade via dator eller mobiltelefon, men några också med vanlig telefon.

En skärmbild från det digitala årsmötet, med  drygt 20 uppkopplade medlemmar
 

Här följer ett referat från årsmötet:

På grund av Coronapandemin hölls årsmötet digitalt via Zoom. För att alla medlemmar skulle ha möjlighet att påverka besluten, kunde man i förväg kommentera och ta ställning till frågorna på årsmötet.

Årsmötet inleddes med Psalm 288 ” Gud från Ditt hus..” och att församlingens orförande Pär Lindar uppmanade oss att se nya möjligheter under det kommande året.

Församlingens föreståndare Ann-Christine Folke påminde oss om vad som står i Apg. 15:28 ”Helige Ande och vi har beslutat…” Anden sätts först och vi sedan. Det skulle vi tänka på nu på årsmötet och i fortsättningen. Därefter samlades vi i bön för årsmötet.

Efter föredragande av årsberättelse, kassaredogörelse och revisionsberättelse beviljade församlingen styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Församlingen har haft många olika aktiviteter trots pandemin. Flertalet möten och andakter har varit digitala och en del har förlagts utomhus.

Årsmötet beslutade bl.a. att följa tidigare beslutade riktlinjer och låta visionen vara vägledande (Församlingen har visionen att vara en mötesplats, vara vägvisare och medvandrare) och att satsa på digitala möten.

Till ordförande i församlingen valdes Pär Lindar och till kassör valdes Birgitta Carlsson. Styrelsen kommer under året att bestå av Roger Fredman, Gunnel Gustafsson, Samuel Gustafsson, Örjan Langborg, Annika Lindar och Sanna Olsson.

Bland många val kan nämnas att till ny vice församlingsföreståndare valdes Stina Gustafsson.

Du som tycker om att det är städat och rent i kyrkan och har tid och ork över anslut gärna till städgruppen. Är du intresserad av miljöfrågor så finns det möjlighet att ingå i den nybildade miljögruppen.

Val av ny valberedning (två personer på två år, Olle Olsson kvarstår) skickades till styrelsen för beslut.

Församlingen bestod vid årsskiftet av 131 medlemmar. Årsmötet avslutades med välsignelsen.

Gunnel Gustafsson

Välkommen till årsmöte
söndag 7 februari kl 15.00, 2021

På grund av Coronarestriktion kan vi i år inte ha ett vanligt årsmöte. I stället kommer vi att genomföra det på nätet via Zoom, som är ett videomötesprogram.

Vi startar förhandlingarna klockan 15, med möjlighet att ansluta till mötet från 14.30, för att se att allt fungerar.

Det kan kännas främmande och konstigt att inte träffas som vanligt. Alla medlemmar har inte heller tillgång till Internetuppkoppling. Därför försöker vi att på olika sätt se till att alla medlemmar kan göra sin röst hörd.

Så här planerar vi:

Du som har tillgång till Internet

För dig som har tillgång till Internet på dator, surfplatta eller mobiltelefon, finns årsmöteshandlingar att hämta här på vår hemsida. Klicka på länken: Årsmöteshandlingar 2021. Handlingarna läggs ut allt eftersom de blir färdiga, dock senast 25 januari. För att komma in på sidan med årsmöteshandlingarna måste du ange ett lösenord som medlemmar informerats om via utskick via mail eller post. Om du inte fått någon kan du ringa ordförande Pär Lindar 070-311 21 21.

På sidan med årsmöteshandlingar finns också en anmälningstalong för att anmäla dig till Zoom-årsmötet. När du anmält dig får du inloggningsuppgifter/länk till årsmötet på Zoom och instruktioner hur du kopplar upp dig till mötet.

Du som inte har tillgång till Internet.

Om du inte har tillgång till Internet ska du ändå ska ha möjlighet att påverka och göra din röst hörd.

Det gör du genom en ”röstsedel”, som ansluter till årsmötets föredragningslista, där du för varje punkt kan rösta JA eller NEJ till förslagen. Du kan också välja att avstå att lägga din röst. Du kan även lämna skriftliga synpunkter. Röstsedeln måste du skicka in före årsmötet så att den finns i kyrkan senast den 5 februari.

Du kan hämta årsmöteshandlingar och ”röstsedel” i kyrkan från tisdag den 26 januari.

Om du inte har möjlighet att hämta handlingarna i kyrkan kan du via en talong, som du ska ha fått med brevutskicket, beställa årsmöteshandlingarna och röstsedeln, som vi sen skickar hem till dig som brev. Då får du också närmare instruktioner hur du ska göra.

Du kan också delta i Zoom-årsmötet genom att ansluta via vanlig telefon till det digitala mötet. Då kan du bara höra och prata. Vill du vara med på telefon, anmäl det via talongen. När du anmält dig får du instruktioner hur du kopplar upp dig till mötet.

Förmöte med kyrkkaffe söndag 31 januari kl 11

För att se till att allt fungerar och för att du ska få pröva hur det går till att delta i ett Zoom-möte ordnar vi ett förmöte söndag 31 januari, efter den digitala gudstjänsten som kommer att sändas den dagen. Det blir ett informellt kyrkkaffe, då du kan träffa andra och prova att mötas och samtala via Zoom. (Men du får fixa eget fika!)

Till det kyrkkaffet behöver du bara klicka på länken:
Kyrkkaffe 31 januari kl 11
Om du inte har tillgång till en internetuppkoppling kan du ansluta dig till mötet genom att ringa något av följande nummer (då kan du bara höra och prata):
+46 850 539 728
+46 8 4468 2488
+46 8 5016 3827
+46 8 5050 0828
+46 8 5050 0829
+46 8 5052 0017

För att ansluta till kyrkkaffet ska du sedan ange följande:
Mötes ID: 899 7136 3405
Lösenkod: 149035

Reservation och reservplan

Om det behövs, exempelvis genom att det kommer upp förslag eller yrkande på Zoom-mötet som behöver diskuteras närmare, kan årsmötet ajourneras till söndagen den 21 februari. I så fall kommer alla medlemmar att informeras om detta antingen via mail, sms eller brev.