Lunchgemenskap med soppa

Första onsdagen varje månad har vi  ”Lunchgemenskap med soppa” mellan kl. 12.00 – 14.00

Samlingen börjar med soppa och ostsmörgås. Kaffe och kaka. Lottförsäljning.

Därefter flyttar vi ut i kyrksalen för någon form av program ca 45 min. Sen blir det vinstutdelning från lottförsäljningen. Samlingen avslutas med en kort andakt.

För aktuellt program se kalender eller aktuellt programblad.