Målargrupp

Under rådande pandemi gör denna grupp uppehåll.

Varje måndag 9.30 – 12.00 samlas ett antal hängivna amatörmålare i Ekbackskyrkans nedervåning. Skapande och samvaro med samtal går hand i hand. Varje termin brukar någon form av utställning arrangeras.

Alla som vill vara med och arbeta med sin skapande förmåga är välkommen!

Hösten första samling hålls första måndagen i september.