Målargrupp

Varje måndag 9.30 – 12.00 samlas ett antal hängivna amatörmålare i Ekbackskyrkans nedervåning. Skapande och samvaro med samtal går hand i hand. Varje termin brukar någon form av utställning arrangeras.

Alla som vill vara med och arbeta med sin skapande förmåga är välkommen!