Equmenia Ekbackskyrkan

Equmenia – Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.

Det är Equmenias vision och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.

 Vi vill skapa en meningsfull vardag för barn och unga där de får växa och hitta sin väg i tro och liv. Som medlem i Equmenia behöver man inte ha en tro men i Equmenias verksamhet får man höra om den kristna tron och om en Gud som älskar alla människor.

Ekbackskyrkans barn och ungdomsarbete har en egen förening som heter Equmenia Ekbackskyrkan. Här händer det mycket för barn och ungdomar.

Vi har scout där vi utgår ifrån de olika åldersfördelningarna och namnen som finns för alla scouter:
Spårare 7-9 år, Upptäckare 10-11 år, Äventyrare 12 år och uppåt.

”Söndagshäng” för de minsta, och Ungdomskvällar för tonåringar och uppåt är tills vidare vilande.

Vad som händer i de grupperna ser du om du klickar på gruppens namn.

Ekbackskyrkan har också en innebandyklubb, läs mer om den på deras egen hemsida.

Equmenia Ekbackskyrkan är ansluten till riksorganisationen