Ekbackskyrkan en kulturhistorisk värdefull miljö

Som nog alla känner till har, vi under en treårsperiod renoverat och målat om fönstren i kyrkan. Det är ett jättejobb som framför allt Olle Olsson genomfört och ansvarat för .

Vi har också fått hjälp av företaget ”Fönsterlyftet” som tagit hand om ytterbågar och tagit bort färg och kittat om alla fönsterrutor. Det har kostat en hel del och vi är glad över att vi genom länsstyrelsen i Sörmland fått bidrag till att bevara vår ”kulturhistorisk värdefulla miljö”. Under tre år har vi totalt fått ca 220.000 kronor i bidrag. För att få bidraget var vi tvungna att anlita en ”antikvarisk expert”. I vårt fall byggnadsantikvarie Eva Wockatz från Sörmlands museum. Hon har följt arbetet och gett råd.  Hon har även både före, under och efter skrivit rapporter om  arbetet. Det är intressant läsning. Du kan läsa rapporten här.