Tacokväll och församlingsmöte

Välkommen till församlingsmöte torsdag 28 april kl 17.00. Vi börjar med att äta en enkel tacobuffé tillsammans . Efter det börjar vi det formella församlingsmötet ca 18.

Huvudpunkten blir en första redovisning av den församlingsenkät som gick ut under början av april.

För att kunna planera maten är vi tacksamma att du anmäler om du tänker delta. Anmäl dig till Anki, 076-884 70 64, Elin, 076-884 73 30 eller Pär, 070-311 21 21.