Välkommen till påskens gudstjänster!

Välkommen till påskens gudstjänster!

Skärtorsdagen kl 18: Getsemanestund med nattvardsfirande. Anki Folke.

Långfredag kl 10: Gudstjänst i Korskyrkan. Anki Folke predikar, Björn Foke medverkar med sång.

Påskdagen kl 10: Gudstjänst gemensam med Korskyrkan- Maria Johansson predikar, påskprojektkören sjunger under ledning av Torsten Lager. Kyrkkaffe.