Programblad hösten 2021

Omslag programblad

Nu finns ett nytt program- och församlingsblad för höstens verksamhet. Du kan läsa det här.