Nyhetsbrev januari

Här kommer en hälsning från Anki och Elin i Ekbackskyrkan.

Det verkar som om corona-pandemin kommer hålla i sig ett tag till, därför får verksamheten i Ekbackskyrkan anpassas till denna situation en tid till. Med det här brevet vill vi berätta hur vi tänker kring vår verksamhet den närmaste tiden:

För att minimera smittrisken fortsätter vi att fira gudstjänst digitalt med en förinspelad gudstjänst per månad som kan ses fr o m den aktuella söndagen via Facebook eller Youtube. Hör gärna av dig till oss om du vill medverka/hjälpa till med dessa gudstjänster på något sätt. Det kan röra sig om sång i i någon form; solo- eller duettsång eller att vara del i församlingssången. Du kanske vill läsa en bibelvers, en dikt eller kanske berätta något om ditt liv tillsammans med Gud.

En gång i månade vill vi introducera ”vandringsgudstjänster”. Man skulle också kunna kalla det för pilgrimsvandring. Då tänker vi oss att vi genomför en fysisk vandring på ett corona-säkert sätt och på vägar som är lättillgängliga för alla. Dessa vandringsgudstjänster kommer att vara kl 10 på söndagarna. Vid dessa tillfällen tänker vi fira nattvard tillsammans. Vi har en tanke om att nattvardsfirandet blir en av vandringsgudstjänsternas stationer. Exakt hur detta kommer att gå till rent praktiskt återkommer vi till inför varje aktuell gudstjänst på hemsidan. Har du svårt att ta del av informationen via datorn är alltid välkommen att ringa och prata med oss.

Denna cykel med en digital gudstjänst och en vandringsgudstjänst per månad startar i o m februari. Det kommer dock bara att bli en digital gudstjänst i februari p g a årsmötet.

Den röda tråden i gudstjänstfirandet blir ”längtan”. Bibeln har mycket att säga om längtan på olika sätt. Vi vill ge uttryck och språk i våra gudstjänster för de olika ”längtor” vi bär på i livet. Som församlingsgemenskap är vi kallade att bära både glädje och sorg med varandra, och på detta sätt får vi också dela vår upplevelse och tankar kring längtan.

Däremot kommer det att bli digitala tankar inför helgen som finns tillgängliga varje lördag. Vill du vara med om att utforma en sådan stund får du gärna ta kontakt med oss.
Torsdagstankarna fortsätter under våren. Vi har förstått under månaderna som gått att detta varit uppskattat.
”Prat och promenad” fortsätter också. Där får vi ta ställning från gång till gång hur väderleken är. Det är också något vi har märkt finns ett behov av, just detta att få mötas under enkla former en stund regelbundet.
Vi finns båda här på plats i kyrkan i regel tisdag-fredag under dagtid. Du är välkommen att komma hit om du vill och vågar för en pratstund och ett enkelt fika om du vill ha sällskap en stund. Det går också bra att boka in enskilda själavårdssamtal med oss där du får möjlighet att samtala med någon av oss om det som rör sig i ditt liv.
Om du vill och vågar kan vi också komma till dig på hembesök. Vi kan ordna det på ett smittsäkert sätt i samförstånd med dig.
Så till sist: vi får värna om gemenskapen och förvalta den med Guds hjälp på bästa sätt under den tid som pandemin fortsätter. Även om vi inte kan träffas så får vi tillsammans be för vår församling och de människor vi har i vår omgivning.

Anki Folke 076-884 70 64
Elin Sönnerfors 076-884 73 30