Förbönskalender

Under våren har församlingen i olika sammanhang pratat mycket om bönens betydelse. Därför har vi bland annat skapat en förbönskalender på veckobasis för hösten. Tanken är att varje veckas förbönsämnen aktualiseras på söndagens gudstjänst och i våra andra informationskanaler.

I kalendern finns en blandning av interna församlingsangelägenheter och ämnen hämtade från vårt omgivande samhälle. Kalendern finns här. Du kan också läsa om förbönsämnena under respektive söndag i kalendariet.

Under hösten kommer vi också varje vecka på tisdagar kl 9.30 samlas till morgonbön i kyrkan. För den som vill kan man dricka kaffe efter samlingen.

Varannan söndag kl 18 kommer vi även att ha en samling med bön och lovsång.

Välkommen till bön!